Bichon Charnett homepage

CH A R N E T T

Bichon Charnett - vstupte Bichon Charnett - Enter Bichon Charnett - Deutchland Bichon Charnett - Russian version

BICHON FRISÉ - BIŠONEK

Bichon Charnett homepage
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Alinett Charnett (1989) Dianett Charnett (rok 1992)
Pro zvětšení klikněte
Alinett Charnett (tragicky uhynula 1995)
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Chala Kominíček (1985) Chala Kominíček (* 1984 - 1998)
Pro zvětšení klikněte
Dianett Charnett (* 1990 - 2003)