Bichon Charnett homepage

CH A R N E T T

Bichon Charnett - vstupte Bichon Charnett - Enter Bichon Charnett - Deutchland Bichon Charnett - Russian version

BICHON FRISÉ - BIŠONEK

Bichon Charnett homepage


Provozní řád a vše co je potřeba vědět.

Sídlo salonu: BOTEVOVA 3106, Praha 4-Modřany

V našem salonu NEPODÁVÁME žádné zklidňující prostředky a ani psy nijak nevyvazujeme.

Provozní doba salonu je pohyblivá a řídí se objednávkami.
Objednávky přijímám na tel.čísle 606 864 200 nebo 241 763 969 (denně od 9.00-21.00).

Nepříjímám objednávky na psy agresivní, kousavé či jinak nezvládnutelné. Je zde, ale možnost podání narkozy pod veterinárním dohledem. Za tímto účelem spolupracuji s veterinární klinikou LHOTKA - Praha 4. Pes je  ostříhán mnou na této klinice za asistence veterinárního lékaře, který kontroluje průběh narkozy.

Dohodnutý čas je třeba dodržet.
Musíte počítat s tím, že pokud se zpozdíte více jak o 15 minut, s největší pravděpodobností se již vašemu pejskovi nebudu moci věnovat.

Pokud se dostavíte dříve je možné  TELEFONICKY na čísle 606864200 tuto skutečnost oznámit.Pokud nejsem momentálně pracovně zaneprázdná ráda se Vám přizpůsobím.

Pes - fena musí přijít na stříhání  vykoupaný, čistý, rozčesaný a vždy suchý včetně nohou a břicha (vyjma případu, kdy součástí úpravy psa je i koupání). Jak připravit psa na stříhání (zde).

Při návštěvě salonu p. Ivany Slapničkové beru na vědomí, že můj pes - fena je zde ponechán po dobu nutnou k úpravě jeho srsti v péči p.Slapničkové Ivany (pokud nedojde k jiné dohodě). V té době střihačka NENÍ ZODPOVĚDNÁ za změny na zdraví psa způsobené nervovými, srdečními, mozkovými příhodami a jim podobnými chorobami, dále za nemoci kloubu, kostí a svalů. Střihačka ZODPOVÍDÁ POUZE za zranění psa mechanické (střihnutí, škrábnutí) JASNĚ související s úpravou srsti psa. Dojde-li k poškození psa výše uvedeným způsobem, střihačka majitele psa na tuto skutečnost upozorní a pokud si zranění vyžádá veterinární ošetření, po předložení dokladů o peněžním výměru od veterinárního lékaře, výdaje na léčbu uhradí.

Po dokončení úpravy srsti mého psa a následné odebrání od střihačky, si psa dostatečně prohlédnu, nebot´ jsem si vědom(a), že na pozdější reklamace nemůže střihačka brát zřetel.

Po celou dobu, co můj pes setrvává v salonu jsem dostupný(á) na mobilním telefonu.

Před předáním psa p.Slapničkové Ivaně upozorním na různé změny na kůži psa, jako jsou nádory, bradavice, parazité  či ekzémi, na změny chování či případné problémi po předchozím stříhání, jako nepřiměřené olizování genitálií či jiných částí těla, popřípadě nadměrné drbání.

Pes-fena musí být řádně očkován (vzteklina, psinka, parvo).

Nástroje a střihací stůl jsou po ostříhání každého jednotlivého psa dezinfikovány.Po skončení pracovního dne též podlaha či místa, kde se psi pohybovali.

Majitel psa-feny je povinnen v okolí salonu uklidit extramenty po svém psu.
(Koš se sáčky se nachází u rohu domu, kde salon sídlí).

Majitel nenechá svého psa-fenu v okolí salonu volně běhat a nadměrně štěkat.

Platnost od 1.6.l997