Bichon Charnett homepage

CH A R N E T T

Bichon Charnett - vstupte Bichon Charnett - Enter Bichon Charnett - Deutchland Bichon Charnett - Russian version

BICHON FRISÉ - BIŠONEK

Bichon Charnett homepage


Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Pudl střední černý - před stříháním Pudl střední černý - po stříhání
       
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
York - před úpravou York - po stříhání
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
     
Bišon - před stříháním Bišon - po stříhání
       
Pro zvětšení klikněte Pro zvětšení klikněte
Dandie Dinmont teriér před úpravou Dandie Dinmont teriér po úpravě
       
    Pro zvětšení klikněte
    Shih-tzu po úpravě - zastřižení sukénky
       
Pro zvětšení klinkěte Pro zvětšení klinkěte Pro zvětšení klinkěte
Kříženec před úpravou Křížence po úpravě
       
Pro zvětšení klinkěte Pro zvětšení klinkěte
Malý knírač před úpravou Malý knírač po úpravě